Działalność

 

KOMUNIKAT

ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ W OSTRZESZOWIE

Wobec krążących nieprawdziwych informacji dotyczących rzekomego finansowania z działalności ciepłowniczej ZEC Ostrzeszów budowy Krytej Pływalni. Pragniemy poinformować, iż ZEC Ostrzeszów nie ponosi żadnych kosztów z bieżącej działalności Spółki związanych z budową Krytej Pływalni .

Budowa Krytej Pływalni finansowana jest przez :

 • Miasto i Gminę Ostrzeszów

 • Ministerstwo Sportu i Rekreacji

 • Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie

Działalność ciepłownicza podlega ustawie Prawo Energetyczne, a wysokość taryfy dla ciepła jest każdorazowo zatwierdzana przez Urząd Regulacji Energetyki. Ceny i stawki opłat ustalane w taryfie są skalkulowane wyłącznie o poniesione rzeczywiste koszty (wzrost paliw, energii elektrycznej, wody , ścieków itd.). Obowiązująca taryfa dla ciepła od 15.02.2010 wzrosła średnio o 5,71% w stosunku do poprzedniej taryfy dla ciepła (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr. 21 z dnia 29.01.2010)

Pragniemy państwa poinformować o prowadzonych w bieżącym roku inwestycjach, tj.: modernizacja kotłowni przy ul. Przemysłowej, kontynuacja budowy ciepłociągu w kierunku kotłowni przy ul. Grunwaldzkiej i ul. Zamkowej, wyłączenie w roku bieżącym z eksploatacji kotłowni przy ulicy Grunwaldzkiej i przygotowanie do odłączenia w przyszłym roku kotłowni przy ul. Zamkowej. Inwestycje te w znaczny sposób obniżą koszty eksploatacji i produkcji ciepła oraz w odczuwalny sposób wpłyną na poprawę jakości powietrza w naszym mieście.

Na powyższe zadanie Spółka pozyskała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Dodatkowych informacji można uzyskać w siedzibie naszej firmy przy ul. Kąpielową 5, telefonicznie pod nr 62 730 08 95 lub drogą elektroniczną : [email protected],. Zapraszamy również na naszą stronę internetową : www.osir-ostrzeszow.pl, www.zec-ostrzeszow.pl, gdzie można zapoznać się z zakresem naszej działalności.

 

 

 

 

Z wyrazami szacunku

Włodzimierz Drogi

 

 

Działalność:

 • produkcja i dystrybucja ciepła oraz ciepłej wody na terenie Ostrzeszowa
  (pary wodnej i gorącej wody)
 • wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych
 • sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów branży elektroenergetycznej
 • transport drogowy towarów
 • wynajem i zarządzanie nieruchomościami
 • działalność usługowa wspomagająca transporty lądowy
 • wypożyczenie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • działalność obiektów sportowych
 • pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • działalność w zakresie informacji turystycznej
 • działalność organizatorów turystyki
 • pole kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
 • wynajem pokoi w Hotelu
 • catering
hotel kemping restauracja basen kryta_plywalnia stadion