OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi

Kompleksowe utrzymywanie należytej czystości oraz obsługa szatni Krytej Pływalni Oceanik w Ostrzeszowie

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - POBIERZ


PLIKI:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Załączniki

 


Odpowiedzi na zgłoszone pytania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Rysunki Techniczne Oceanik

Zdjęcia Oceanik

hotel kemping restauracja basen kryta_plywalnia stadion