Ogłoszenie o zamówieniu - Usługa sprzątania/szatnia

 

Kompleksowe utrzymywanie należytej czystości oraz obsługa szatni Krytej Pływalni Oceanik w Ostrzeszowie


 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - POBIERZ


 

PLIKI:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Załączniki


Odpowiedzi na zgłoszone pytania

hotel kemping restauracja basen kryta_plywalnia stadion