News :: Podpisanie umowy w Poznaniu

Uprzejmie informuję, że dnia 14 września 2010r. Dr Przemysław Gonera i mgr inż. Jerzy Puch w imieniu Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Włodzimierz Drogi w imieniu Zakładu Energetyki Cieplnej, podpisali umowę dotyczącą przyznanej pożyczki w kwocie 5 000 000zł. na wsparcie realizacji przedsięwzięcia p.n. "Modernizacja Kotłowni Miejskie zlokalizowanej przy ul. Przemysłowej w Ostrzeszowie oraz budowa sieci ciepłowniczej i grupowych węzłów cieplnych". Inwestycja już znajduje się w realizacji.

  

hotel kemping restauracja basen kryta_plywalnia stadion