News :: Karty pływackie

Na ostrzeszowskim kąpielisku istnieje możliwość zdawania na kartę pływacką zgodnie z poniższymi warunkami zaliczenia:

Karta pływacka:

Kartę pływacką może uzyskać osoba, która zda egzamin obejmujący:

  1. Przepłynięcie w wodzie stojącej dystansu 200m w dowolny sposób i dowolnym czasie, w tym przynajmniej 50m na stylem grzbietowym albo przepłynięcie z prądem wody 400m w dowolnym czasie i w dowolny sposób, w tym przynajmniej 100m stylem grzbietowym.
  2. Wykonanie skoku do wody z wysokości co najmniej 0,7m.
  3. Przepłynięcie pod lustrem wody przynajmniej 5m w wodzie stojącej lub 15m z prądem wody- start z wody.

Kartę pływacką osoby niepełnoletniej ważna jest po poświadczeniu przez jednego z  rodziców lub opiekuna. Poświadczenie następuje przez złożenie podpisu na karcie pływackiej.

Specjalna karta pływacka

Specjalną kartę pływacką może uzyskać osoba pełnoletnia, która przedstawi aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciw wskazań do pływania i nurkowania oraz zda egzamin obejmujący:

  1. Przepłynięcie w wodzie stojącej dystansu 1500m i wykazanie znajomości dwóch stylów pływackich, w tym przepłynięcie minimum 200m stylem grzbietowym.
  2. Wykonanie skoku do wody z wysokości co najmniej 0,7m.
  3. Przepłynięcie pod lustrem wody 15m z nurkowaniem na głębokość 3m –start z wody.

Kartę pływacką i specjalną bez obowiązku zdawania egzaminu może uzyskać osoba, która ukończyła 12 lat oraz posiada aktualną klasę sportową o profilu pływania, potwierdzoną dokumentem właściwego organu Polskiego Związku Pływackiego oraz członkowie WOPR posiadający uprawnienia ratownicze.

Szczegółowe informacje u ratownika WOPR bądź pod adresem mailowym
[email protected]

hotel kemping restauracja basen kryta_plywalnia stadion